Energetska efikasnost: U BiH leži veliki potencijal u stvaranju novih radnih mjesta, uštede energije…

U Sarajevu je, u organizaciji Udruzenja Green Council, održana konferencija na temu “Energijska efikasnost u zgradarstvu – polaznica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini” sa osnovnim ciljem uvezivanja svih učesnika u procesu ostvarivanja veće energijske efikasnosti u zgradarstvu u BiH, te ukazivanje na sve ekološke i ekonomske prednosti proizvodnje i organizirane primjene izolacijskih materijala proizvedenih u Bosni i Hercegovini. Read more