VITEZ: Gradska sportska dvorana ponovno otvorena za sportske aktivnosti

Budući je epidemiološka situacija na području općine Vitez znatno bolja u odnosu na situaciju od prethodno održane sjednice 19.4.2021. godine, Stožer civilne zaštite općine Vitez odlučio je da se Gradska sportska dvorana otvori za sportske aktivnosti, te da više ne postoji potreba da se ulice oko Gradske sportske dvorane, Doma zdravlja, Osnovne škole i tržnice peru i dezinficiraju prema dosadašnjem rasporedu.


(Služba civilne zaštite)

VITEZ: Završena rekonstrukcija parketa u Gradskoj sportskoj dvorani

U Gradskoj sportskoj dvorani završena je rekonstrukcija parketa, brušenje, lakiranje i izvlačenje novih linija.


Naime zbog oštećenja i skinutog laka s parketa nužno je bilo odraditi ove radove kako bi se spriječilo daljnje propadanje i oštećenje parketa.

Također, cilj je bio i uraditi novo iscrtavanje linija zbog promjene pravila u sportu (košarka).
Ovim projektom su sportskim klubovima i rekreativcima osigurani bolji uvjeti za rad i treniranje, a uveliko će doprinijeti smanjenju broja ozljeda i povreda igrača .

Projekt rekonstrukcije parketa, osim Općine Vitez, uvelike je pomoglo i sufinanciralo Kantonalno ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Travnik (20.000,00KM) tada na čelu s ministricom Katicom Čerkez, kao i Federalno ministarstvo kulture i sporta (5.000,00KM) na čelu s ministricom Zorom Dujmović.