Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavio dva javna poziva

  • Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavio dva javna poziva:

  • JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022. godini.
  • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2022. godini.

Linkovi za više informacija:

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini-2/

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini-2/

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao dva javna poziva

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao dva Javna poziva.


Kako bi ova informacija došla do što većeg broja poslodavaca, koji žele zaposliti osobe s minimalno 60% invaliditeta, te osoba s invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem, objavljujemo detalje ovih poziva:
 
 
–              Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, možete preuzeti ovdje: https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/
 
 
–              Javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti ovdje:    https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/

JAVNI POZIVI Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

U skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavljuje javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije (Fond).

Na ovaj način želimo informirati osobe sa 60 % i više invaliditeta da imaju pravo na financiranje /sufinanciranje troškova profesionalne rehabilitacije kroz izvanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.

Fond kroz javne pozive, koji se u pravilu objavljuju u kolovozu i rujnu svake godine osigurava osobama s invaliditetom financiranje/sufinaciranje troškova izvanrednog srednjeg školovanja, visokog stručnog obrazovanja ili postdiplomskog studiranja u visini do 5.000,00 KM.

Ukoliko se aplikacija osobe s invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za financiranje/sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja. Student ima obvezu prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom ciklusu kojeg je Fond financirao/sufinancirao. 

Ovome dodajmo kako je danas održana 33. sjednica Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na sjednici Upravnog odbora u skladu s Godišnjim planom raspisivanja javnih poziva Fonda za 2021. godinu u okviru dnevnog reda između ostalog donesene su slijedeće odluke:

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa razvoja gospodarskih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2021. godine. Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 2.850.000,00 KM, raspoređenih na dva LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. sukladno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

  • Lot II: Za financiranje/sufinanciranje programa za razvoj gospodarskih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica. – 2.600.000,00 KM;
  • Lot III: Za financiranje/sufinanciranje programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom mogu same aplicirati na program profesionalne rehabilitacije kroz izvanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje. – 250.000,00 KM.


Odluka Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. godini.
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava Fonda u ukupnom iznosu od 2.660.000,00 KM za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom. Osnovni iznos novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novozaposlenoj osobi s invaliditetom je 6.000,00 KM, a najveći mogući iznos koji se može dodijeliti po jednoj osobi je 13.500,00 KM, u ovisnosti o postotku invalidnosti i perioda zapošljavanja.