Mijenja se Zakon o fiskalnim sistemima u FBiH, ovo su ključne promjene

Nakon višegodišnje primjene ovoga zakona iskazana je potreba za unaprjeđenjem sistema fiskalizacije s ciljem sveobuhvatnog načina evidentiranja prometa i omogućavanja slanja podataka o svakom pojedinačno ostvarenom prometu prema Poreznoj upravi sukladno tehnološkom razvoju povećane brzine prijenosa podataka i uvođenja 4G mreže u BiH.

Jedno od novopredloženih rješenja odnosi se na obveznike fiskalizacije, te je proširen obuhvat poslovnih subjekata i poduzetnika koji posluju gotovinom. Izuzeti su poslovni subjekti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti oslobođene plaćanja PDV-a ukoliko ne posluju s gotovinom.

Također je izuzeta trgovina na veliko s obzirom da se, sukladno propisima o unutarnjem platnom prometu, plaćanje vrši bezgotovinski, što je bio i prijedlog poslodavaca. Izuzetak se odnosi i na organizatore igara na sreću koji su putem posebnog IT sistema povezani s Poreznom upravom.

Novo je i to što će putem fiskalnih uređaja biti evidentiran promet na koji se ispostavljaju PDV fakture (plaćanje i oslobađanja) pri čemu je uspostavljena direktna veza ovog sa Zakonom o PDV-u.

Predložena su i nova zakonska rješenja mehanizma nadzora nad proizvođačima ili zastupnicima fiskalnih uređaja i serviserima. Uvedena je obveza dostavljanja garancije od 300.000 KM kao preventivnog mehanizma kontrole proizvođača ili zastupnika fiskalnih sistema u slučajevima kad ne ispunjavaju zakonske obveze, a koja će biti korištena za obeštećenje obveznika fiskalizacije koji su pretrpjeli štetu.

Kaznena politika je uređena da preventivno djeluje na sve sudionike u procesu fiskalizacije. U proteklom razdoblju se pokazalo da novčane kazne nisu dovoljno visoke. Stoga su iznosi prekršajnih novčanih kazni povećani sukladno Zakonu o prekršajima FBiH.

Uz izmjene i dopune Zakona, danas je Vlada razmatrala i informaciju o trenutnom stanju fiskalizacije i očekivanjima i prednostima unaprijeđenja ovog sustava.
U 2010., kao prvoj godini primjene ovog sustava u FBiH, bila su u funkciji 34 fiskalizirana sistema. Već slijedeće godine taj broj se popeo na 13.545, da bi ih, prema pokazateljima do 14.5.2020.godine bilo 83.547.

Među brojnim prednostima, unaprijeđeni sistem će kroz način uvesti kombinacije softverske i hardverske fiskalizacije, osigurati dostavu u realnom vremenu svih pokazatelja koji će biti dostupni odmah, a najduže u roku od pet minuta na serveru Porezne uprave, a ostat će sačuvani na memoriji uređaja i uvijek dostupni kontrolnim organima.

Novi sistem rješava i pitanje evidentiranja prometa za one privredne subjekte i male poduzetnike koji imaju specifičan način prodaje dobara, kao što je prodaja na daljinu putem interneta (online). Ovaj način prodaje nije prepoznat u važećoj regulativi, što ostavlja prostor za malverzacije i prikrivanje prometa kao i ostavljanje kupca nezaštićenim.

Omogućeno je i stavljanje građana u funkciju kontrola, jer će oni, na osnovu jedinstvenog koda svakog fiskalnog računa, moći kontrolirati valjanost dobivenog računa i sve uočene nepravilnosti prijaviti Poreznoj upravi.

Bit će omogućeno povećanje sudjelovanja Federacije BiH u raspodjeli prihoda od neizravnih poreza između entiteta kroz povećan broj PDV obaveznika usljed evidentiranja svakog pojedinačnog prometa i time povećanja praga PDV-a.

(klix.ba)

Porezna uprava FBiH najavila provođenje pojačanog nadzora obveznika fiskalizacije

U nastavku koordiniranih aktivnosti Porezna uprava FBiH će u narednom periodu provoditi pojačane kontrole obveznika fiskalizacije kod kojih je analizom podataka sa servera Porezne uprave FBiH utvrđeno da se stornira i reklamira značajan dio ostvarenog prometa.

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH će aktivnost inspekcijskog nadzora primjene Zakona o fisklanim sistemima u Federaciji BiH provoditi svakog dana, u toku radnog vremena i izvan radnog vremena, ali i u dane vikenda, u cilju smanjenja sive ekonomije i povećanja porezne discipline kada je u pitanju obveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa.

Porezna uprava Federacije BiH poziva obveznike fiskalizacije koji se nisu fiskalizirali da to što prije učine, a one koji su se fiskalizirali, da izdaju fiskalne račune i svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i tako izvrše prijenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave, jer Poreznoj upravi Federacije BiH nije cilj izricanje sankcija i kažnjavanje, već poštivanje odredbi zakona.

Posebnu pažnju skrećemo obveznicima fiskalizacije koji vrše storniranje fiskalnih računa, da će razloge storniranja prometa morati obrazložiti i dokumentirati. U protivnom, ukoliko ne dokumentiraju stornirane račune navedenim obveznicima fiskalizacije na iznos storniranog računa biće izvršen obračun poreznih obveza i poduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Poštivanjem poreznih zakona i Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH obveznici fiskalizacije neće biti izloženi rizicima pečaćenja objekta, kao ni plaćanju visokih novčanih kazni koje za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa iznose od 2.500,00 KM do 20.000,00 KM za pravne osobe, od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM za odgovornu osobu pravne osobe, te od 3.000,00 do 10.000,00 KM za poduzetnike.

Za ponovno učinjene prekršaje obveznika u naredne dvije godine, Zakonom o fiskalnim sistemima, propisana je i mjera izricanja zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća i građane da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sistemima propisana je novčana kazna u iznosu od 50,00 KM za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta.

U cilju povećanja porezne discipline pozivamo građane da traže fiskalni račun i da prijavljuju Poreznoj upravi Federacije BiH obveznike fiskalizacije koji ne izdaju fiskalne račune.

Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta budžetu iz kojeg se financiraju mirovine, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe, itd. 
Sve slučajeve neizdavanja fiskalnih računa građani mogu prijaviti putem:

  • e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
  • SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
  • besplatnog poziva na broj 080 020 333 i
  • pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.

(Porezna uprava Federacije BiH )