Zastupnički dom prihvatio Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna Federacije BiH

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je noćas na sjednici Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna vlada predložila je Parlamentu da rebalansirani ovogodišnji proračun FBiH iznosi ukupno 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Obrazlažući zašto je rebalans predložila po hitnom postupku, Vlada je navela revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere Europske centralne banke u borbi s inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa) te nemogućnost izvršavanja pojedinih rashoda koji su na osnovu usvojenih amandmana postali sastavni dio važećeg proračuna Federacije BiH za ovu godinu.

U obrazloženju Ministarstva financija navedeni su ključni razlozi za rebalans, a podrazumijevaju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u proračunu i Zakonu o izvršavanju proračuna, nastalih kao posljedica usvojenih amandmana tijekom parlamentarne procedure prvobitnog usvajanja proračuna; usvajanje izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju mirovina u postotku 3,9, s primjenom od svibnja ove godine.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o izvanrednom usklađivanju mirovina za 3,9 posto, počev od isplate svibanjske mirovine, za ovo usklađivanje treba osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini, navela je, između ostalog, Federalna vlada.

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 01. travnja 2023. godine te je pored planiranih 160 milijuna KM, bilo potrebno osigurati još oko 67 milijuna KM.

Da bi rebalans stupio na snagu, potrebno je da ga odobri i Dom naroda.