Elektronički identitet na Sveučilištu u Mostaru, prvi u BiH

Sveučilište u Mostaru uspješno je implementiralo autentikacijsku i autorizacijsku infrastrukturu u svoje usluge čime je postalo prva institucija u Bosni i Hercegovini s implementiranim elektroničkim identitetom za svoje studente i nastavnike.

Autentikacija i autorizacija pri pristupu uslugama ostvaruje se pomoću elektroničkih identiteta koji su kreirani za sve studente i nastavnike Sveučilišta u Mostaru.

Osoba može imati samo jedan elektronički identitet i taj isti identitet koristi se za pristup uslugama Sveučilišta kao što su Informacijski sustav Sveučilišta (ISS), sustav za e-učenje SUMoodle, mobilna aplikacija Sveučilišta, eduroam… Sve ove usluge bit će omeđene SSO (single sign-on) uslugom što znači da se prijavom u jednu uslugu automatski prijavljuje i u sve ostale. Važno je naglasiti da je ovu uslugu SUMIT implementirao uz pomoć svog strateškog partnera Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce), priopćeno je sa Sveučilišta u Mostaru.

Elektronički identitet predstavlja skup podataka o pojedincu koji se koristi za potrebe autentikacije (provjere identiteta) i autorizacije (provjere prava pristupa) nekom resursu. Elektronički identitet, uz ostale podatke, sadrži i korisničko ime i lozinku koji se mogu koristiti za pristup različitim uslugama.

Sveučilište u Mostaru planira ovaj iskorak napraviti i sa školama u Bosni i Hercegovini koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu, dodaje se u priopćenju.

(www.vecernji.ba)