Održana 19. sjednica Vlade KSB: Vitezu pola milijuna maraka za II. fazu izgradnje Lamele Doma Zdravlja Vitez

Danas se u zgradi Vlade KSB/SBK s početkom u 9.00 sati održala 19. sjednica Vlade KSB/SBK. Ono što je važno za istaknuti s današnje sjednice jeste da je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike KSB-a usvojena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u proračunu Kantona Središnja Bosna za 2023. godinu na poziciji “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Kantona.

Točku je predložio i obrazložio ministar zdravstva i socijalne politike, Anto Matić.

Raspodjela sredstava planirana je na sljedeći način:

 1. 500.000,00 KM-JU Dom Zdravlja Travnika (Sufinanciranje nadogradnje administrativnog dijela zgrade JU DZ Travnik, projekt adaptacije CZMZ i Higijensko-epidemiološke službe),
 2. 500.000,00 KM-JU Dom Zdravlja Vitez ( sufinanciranje izgradnje multifunkcionalne Lamele DZ Vitez-II. faza),
 3. 240.000,00 KM- JU DZ Novi Travnik (Sufinanciranje nastavka gradnje nove lamele DZ Novi Travnik-unutarnji radovi),
 4. 350.000,00 KM- JU DZ Kiseljak (Sufinanciranje nastavka gradnje zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku-unutarnji radovi),
 5. 60.000,00 KM- JU DZ Kreševo (Sufinanciranje dogradnje objekta DZ Kreševo-završni radovi),
 6. 100.000,00 KM- JU DZ Kreševo (Sufinanciranje vanjskog uređenja dvorišta i parkirališta prostora zgrade DZ Kreševo),
 7. 200.000,00 KM- JU DZ Donji Vakuf (Sufinanciranje izgradnje lifta za pacijente i ventiliranje zgrade DZ Donji Vakuf),
 8. 250.000,00 KM- JU DZ Gornji Vakuf-Uskoplje (Sufinanciranje izgradnje suvremene prijemne ambulante s pratećom infrastrukturom i opremom),
 9. 250.000,00 KM- JU DZ Jajce (Sufinanciranje nabavke CT aparata),
 10. 200.000,00 KM- JU DZ Fojnica (Sufinanciranje I. faze izgradnje objekta dispanzer za pedijatriju, ginekologiju i RTG DZ Fojnica),
 11. 180.000,00 KM- JU DZ Bugojno (Sufinanciranje nabavke sanitetskog vozila i UVZ aparata),
 12. 70.000,00 KM- JU DZ Bugojno (Sufinanciranje rekonstrukcije pomoćnih objekata-garaže),
 13. 2.435.000,00 KM- Ostali kapitalni transferi za JZU  (Nabavka opreme ili ulaganja u građevine).

izvor: n24.ba