Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” zvanično započeo svoje učešće u programu ERASMUS+2017 – 2020

U nazočnosti velikog broja studenata Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru je održana svečana prezentacija i početak ERASMUS+ programa u kojemu, pored Veleučilišta kao nositelja programa, sudjeluju i dva partnerska Sveučilišta iz BiH i Srbije.

 

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada partnerske su visokoškolske ustanove koje će iduće dvije godine ravnopravno participirati u implementaciji ERASMUS+ programa pod nazivom Projekt 2017 – 1 – HR01 – KA 107 – 035067, u kojem je riječ o međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata.

 

Svečanu sjednicu i početak projekta otvorio je doc.dr. Mirko Smoljić, dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, koji je istaknuo potrebu mobilnosti i razmjene iskustava između visokoškolskih ustanova kao garanciju daljnjeg napretka znanstvenih procesa u sve tri države.

ERASMUS koordinatorica s Veleučilišta Karolina Tetkić predstavila je Projekt 2017 – 1 – HR01 – KA 107 – 035067 i naglasila potrebu realizacije svih mjera koje su visokoškolske ustanove predstavile u spomenutom projektu.

 

Prilikom prezentacije projekta, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” predstavio je voditelj Ureda za međunarodnu suradnju Siniša Dukić koji je, obraćajući se tijekom prezentacije, istaknuo važnost kritičkog promišljanja kod mladih studenata i njihove permanentne potrebe za znanjem.

 

Ovim dvogodišnjim projektom predviđeno je da profesori i studenti Sveučilišta/Univerziteta VITEZ provedu određeno vremensko razdoblje na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru te iniciraju daljnje korake u suradnji između sve tri partnerske visokoškolske ustanove.

 

U ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine očekuje se dolazak profesora i studenata sa Veleučilišta na Sveučilište Vitez kao i odlazak naših profesora i studenata na Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.