SVEUČILIŠTE MOSTAR: U središnjoj Bosni 
otvora se više novih studijskih grupa

Vodstvo Sveučilišta u Mostaru, predvođeno rektorom Zoranom Tomićem, susrelo se s ministricom obrazovanja Srednjobosanske županije Katicom Čerkez s kojom su razgovarali o pokretanju novih studijskih skupina dislocirane nastave u središnjoj Bosni za deficitarna akademska i stručna zvanja, ali i izgradnju obrazovne infrastrukture, prenosi Večernji list.

 

Kako je naveo rektor Tomić, potrebe središnje Bosne naći će se u novoj strategiji Sveučilišta i bit će tretirane kao strateške aktivnosti, piše Večernji list BiH.

Poseban centar

Naglasak je stavljen na obrazovanju odgojitelja, učitelja i nastavnika, profesora i stručnih suradnika na Sveučilištu u Mostaru za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na hrvatskom jeziku u BiH. Razmatralo se inicijativu o uspostavi Centra za osiguranje kvalitete i vanjsko vrednovanje u odgoju i obrazovanju pri Sveučilištu u Mostaru za odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u BiH.

Ovaj centar imao bi važnu ulogu u vanjskom vrednovanju predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na hrvatskome jeziku, ali i za stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika, profesora. Također, uloga ove institucije trebala bi biti i u razvoju i izradi kurikula nastavnih planova i programa temeljenih na ishodima učenja za predškolski odgoj, osnovno i srednje obrazovanje, za 13 područja srednjeg obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih te programa za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama.

Mala i eksterna matura

Ministrici Čerkez je rektor Tomić predstavio planove po kojima bi Centar za osiguranje kvalitete i vanjsko vrednovanje u odgoju i obrazovanju imao presudnu ulogu u izradi, recenziji i superrecenziji udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, stručne i znanstvene literature i udžbenika za potrebe predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Predviđa se uvođenje male mature na završetku devetogodišnjeg obrazovanja, kao i organizacija eksterne mature na kraju srednjih škola, ali i organiziranje natjecanja i izdavanje stručnih časopisa.

/HMS/