Svaki vozač u BiH dobit će list koji mu može spasiti život

Svi vozači u Bosni i Hercegovini od jučer mogu izvaditi list koji im, u slučaju prometne nesreće, može spasiti život. Naime, BiHAMK je kreirao i pokrenuo projekt “Spasilački list za vozilo i vozača” koji za cilj ima lakše spašavanje vozača u prometnim nesrećama.

– Kako bismo spasilačkim timovima dali cjelovitu informaciju, kreirali smo spasilački list za vozača i vozilo, na kojem se s jedne strane nalazi standardizirani A4 spasilački list kreiran od proizvođača vozila (proizvođači vozila ne snose odgovornost za naknadne prepravke vozila, kao što su ugradnja plina, dodatnih sjedala i sl.), dok se s druge strane nalaze osnovne medicinske informacije o vozaču (ime i prezime, godište rođenja, krvna grupa, alergije i slično) – naveli su iz BiHAMK-a.
U slučaju da jedno vozilo koristi više osoba (npr. supruga i suprug), moguće je posjedovanje više spasilačkih listova za vozača. Osnovni cilj ovog projekta je pomoć hitnim službama spašavanja prilikom vršenja intervencija oslobađanja i zbrinjavanja unesrećenih u prometnim nesrećama. Svi vozači moći će besplatno preuzeti spasilački list u prostorijama BiHAMK-a. Vozači će dobiti list koji će popuniti sami te potpisom potvrditi točnost podataka.
Spasilački list potrebno je držati iznad vozačeva sjenobrana. Iz BiHAMK-a su kazali kako će svi vozači koji preuzmu spasilački list dobiti i naljepnicu za vjetrobransko staklo koja će pomoći spasilačkim službama da znaju koje vozilo posjeduje navedeni list. Realizaciju projekta “Spasilački list za vozilo i vozača” financirali su BiHAMK, Svjetska automobilistička asocijacija (FIA), JP Ceste Federacije BiH, dok je pokrovitelj projekta Ministarstvo prometa i veza BiH.
U okviru navedenog projekta izvršeno je kreiranje web-aplikacije “spasilački list za vozilo” u sklopu koje se nalazi većina marki i modela koji se mogu naći na tržištu u Europi, dok će baza spasilačkih listova za vozače biti kreirana prilikom realizacije projekta. Izvšena je obuka stručnih osoba.

(www.vecernji.ba)