Vijesti iz BiH

Sudski postupak protiv banaka zbog povećanja kamata?!

Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenut će sudski postupak protiv banaka kako bi se dokazali nelegalni postupci u s vezi s povećanjem kamata, rekao je direktor Uprave Ibrahim Tirak.

 

 

Nakon ovoga postupka moglo bi se doći do sustavnih rješenja kojima bi se zaustavila nezakonita praksa banaka koja šteti interesima potrošača. Podsjetimo da su općinski sudovi banke u više slučajeva proglasili krivim, a potom su nakon žalbi banka predmeti završili na županijskim sudovima te se sada čekaju presude u tim predmetima. “Iako su naša očekivanja da će nadležni sud prepoznati praksu banaka i zaustaviti istu, smatrali smo za potrebno da se paralelno traže sustavne mjere koje u pogledu nadležnosti tijela Federacije jedino mogu biti u resoru Agencije za bankarstvo FBiH”, kaže Tirak. On naglašava da žalbe građana na banke i mikrokreditne organizacije sadrže u sebi, pored primjedbi na podizanje kamata, i primjedbe koje su izvan nadležnosti inspekcije. Zbog ovoga Tirak kaže da su prava potrošača na cijelom području BiH narušena, kako zbog šutnje nadležnih, u prvom redu Agencije, Centralne banke BiH, Ministarstava financija i Financijske policije, tako i zbog nedovoljnog zakonskog uređenja ove oblasti. Pored toga što su u prošloj godini banke kažnjene od strane sudova zbog podizanja kamata, iz Uprave kažu da je nastavljena ista praksa.

(Dnevni list)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend