Štedišama isplaćeno više od četiri milijuna KM, stižu nove žalbe

Građani bivše Jugoslavije, točnije dio njih, ni nakon više od dva i pol desetljeća nisu došli do svoga novca koji su položili u banke, počevši od onih u Sloveniji pa sve do makedonskih.

Presuda u Strasbourgu
Dok su neki već bili prežalili vlastiti novac vjerujući kako ga je “progutao” ratni vihor, tračak nade pojavio se 2009. nakon presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu “Suljagić protiv BiH”, kojom je potvrđeno da su zakoni kojima se rješava pitanje stare devizne štednje u BiH u skladu s Konvencijom o ljudskim pravima, odnosno da svi štediše u BiH trebaju biti isplaćeni u skladu s tim zakonima.

Tada je započela verifikacija koja traje i danas. Do svoga novca, premda zakinuti za kamatu, najprije su došli štediše bivše Privredne banke Sarajevo. Svi oni koji su se navrijeme verificirali već su došli do svojih ušteđevina. Mnogi to nisu dočekali, ali su novac dobili njihovi nasljednici. Sada je u tijeku isplata štednje deponirane u podružnicama nekadašnje Ljubljanske banke u BiH.
Prema podacima, isplate se obavljaju u kontinuitetu i do sada je na račune oko 1900 deviznih štediša uplaćen 22,1 milijun eura.
Iz Fonda za nasljedstvo Slovenije potvrdili su kako se isplate uglavnom odvijaju bez problema, a u nekim slučajevima došlo je do vraćanja novca.
Dodali su kako su od sredine listopada prošle godine primili više od 14.000 zahtjeva za verifikaciju štediša iz BiH, a 3700 su obradili te štedišama poslali obračune u vrijednosti od 39,2 milijuna eura. – Novac će ove godine dobiti svi štediše na čije adrese stignu obračuni, a isplate su planirane i u 2018., rekli su iz Fonda i podsjetili da je rok za podnošenje zahtjeva za isplatu do 31. prosinca 2017. Ostaje još “borba” za novac položen u srpske banke.
Srbija ima obvezu od kolovoza 2018. početi isplaćivati štediše bivše SFRJ. U pitanju su devizni depoziti od oko 310 mil. eura položeni do 27. travnja 1992. U taj iznos uračunata je i kamata do 2016. Povjerenstvo za verifikaciju Da povratak ušteđevina traje i danas, pokazuje i izvješće o radu Povjerenstva za verifikaciju računa stare devizne štednje. Po usvojenim zahtjevima iz 2016., odobreno je 4,196.655,19 KM. – Odbijeni zahtjevi su u većini slučajeva, zbog nemogućnosti utvrđenja relevantnog depozita ili kod kojih je utvrđeno da je vlasnik štednje raspolagao štednjom tako da ju je prebacio na drugu osobu ili prometovao sredstvima, odnosno raspolagao štednjom na način suprotan odredbama Zakona i uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata, stoji u izvješću.
Kako je navedeno, u 2016. su riješene ukupno 433 žalbe, od čega ih je uvaženo 276, što pretvoreno u KM znači da je ukupno odobrenih verifikacija u 2016. zbrojnoga iznosa od 4,196.655,19 KM te da je ukupno 157 odbijenih zahtjeva za verifikaciju potraživanja.
U 2016., s obzirom na to da je bio otvoren novi rok za podnošenje zahtjeva štediša, zaprimljen je ukupno 321 novi predmet koji će, uz predmete po uputama suda i one po izvanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti predmet rješavanja Povjerenstva u 2017.

 

(Izvor:večernji)