Srednja škola Vitez raspisala natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

Srednja škola “Vitez raspisala je natječaj za prijem djelatnika.

U natječaju koji je raspisan traže se:

– pedagog – 1 izvršitelj,
– profesor/ica hrvatskog jezika –  1/2 norme,
– profesor/ica njemačkog jezika – 6 sati tjedno,
– profesor/ica biologije (do povratka profesorice s porodiljnog odsustva) – 1 izvršitelj,
– profesor/ica matematike i fizike – 1 izvršitelj,
– profesor/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 10 sati tjedno,
– profesor/ica strojarske skupine predmeta – 2 izvršitelja,
– profesor/ica geodetske skupine predmeta (dipl.inf. geodezije) – 8 sati tjedno,
– profesor/ica gospodarskog prava (dipl. pravnik) – 3 sata tjedno,
– profesor/ica ugostiteljske skupine predmeta – 16 sati tjedno,
– profesor/ica ugostiteljskog posluživanja – 1 sat tjedno.

Uvjeti natječaja: VSS, VII. Stupanj naobrazbe, završen odgovarajući fakultet, državljanstvo BiH.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti ovjerenu presliku diplome, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena preslika), izvadak iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju.

Natječaj ostaje objavljen 10 dana od dana objave (početak objave 10. kolovoza 2011. godine), a prijave slati na adresu: Srednja škola „Vitez“, Ul. Ilije Petrovića bb, 72 250 Vitez.