Vijesti iz BiH

Srednja škola u BiH postat će obvezna

Premda je ograničena financijskim sredstvima, Vlada Federacije BiH obvezala se u skorom razdoblju uvesti obvezno srednjoškolsko obrazovanje s ciljem povećanja razine pismenosti stanovništva, koja je, prema europskim standardima, na najnižoj razini.

Polaganje mature

Pod radnim geslom “Znanje je moć”, uz obvezno srednjoškolsko obrazovanje, Vlada Federacije BiH planira uvesti i državnu maturu, odnosno obvezno polaganje završnog pismenog ispita na kraju srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike gimnazije i drugih srednjih škola koji namjeravaju nastaviti obrazovanje na visokoškolskim institucijama. U uvođenju spomenutih novih standarda, koji se već nekoliko godina primjenjuje u Hrvatskoj, već su govorili pojedini županijski ministri prosvjete, ali i Federalno ministarstvo obrazovanja, koje se, Odlukom Ustavnog suda Federacije BiH, treba ukinuti. U Strategiji razvoja Federacije BiH od 2010. do 2020., koju je usvojila federalna Vlada, naglašena je potreba za konačnim definiranjem upisne politike u srednje škole, fakultete koji bi udovoljavali zahtjevima tržišta rada i gospodarskom razvoju sredine u kojoj škola djeluje. Vodeći računa da znatan dio populacije u BiH ima završenu osnovnu školu ili je nepismeno, u sklopu projekta podizanja obrazovanja na višu razinu uspostavit će se mreža centara za obuku odraslih i centara za obuku nastavnika i menadžera u obrazovanju kako bi se postiglo praćenje suvremenih tehnoloških dostignuća i novih metoda rada.
Predškolski odgoj

Korjenite promjene trebale bi se provesti i u dijelu predškolskog obrazovanja. Planira se djeci iz socijalno ugroženih obitelji omogućiti ulazak u program predškolskog odgoja i obrazovanja. Za razliku od dosadašnje prakse kad su dječji vrtići bili isključivo privilegij gradskih sredina, strategijom je predviđeno omogućavanje besplatnog predškolskog odgoja djeci iz ruralnih sredina i jednak pristup programima predškolskog obrazovanja i odgoja, kako bi se na taj način, kako piše, “osigurale jednake mogućnosti za odgoj i obrazovanje od samog početka i lakši prelazak iz predškolskog u osnovno obrazovanje”. U pitanju je, dakle, potpuno uključivanje djece u proces predškolskoga odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu.

(VL)

Previous ArticleNext Article