Središte za cjeloživotno učenje vrši upis polaznika za kurseve Uvod u programiranje i Računarske mreže!

Kursevi su usklađeni su sa aktualnim tehnologijama, najtraženijim zanimanjima i pozicijama u IT tvrtkama.
Cilj je da polaznici nakon završetka edukacije postanu spremni za samostalan rad i obogate se dodatnim znanjem koje će ih voditi na putu do uspjeha.

Nakon završenog kursa polaznik dobiva Microsoft Certifikat o završenom kursu.
Prijavi se odmah i postani stručnjak za jedno od trenutno najtraženijih zanimanja u svijetu!

Kontakt za više informacija:
SREDIŠTE ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE | Donje Putićevo 109 | 72276 Travnik | Bosna i Hercegovina
+387 (0) 30 708 300 | info@scu-bih.ba | www.scu-bih.ba |facebook.com/scubih