Spas za travnički Borac?!

Nakon što je travnička Porezna uprava zbog duga koji s kamatom premašuje iznos od 24 milijuna maraka za neuplaćene doprinose Konfekciji „Borac„ Travnik blokirala račune, jučer je održana sjednica Nadzornog odbora ovog poduzeća. Dogovoreno je da ovo poduzeće mora poduzeti sve mjere u cilju izvršenja evidentnih obveza do konačne stabilizacije, a pokazalo se razumijevanje meritornih tijela koji su obećali pomoć, izjavio je za «San» generalni direktor Konfekcije „Borac“ Ahmed Ćurić. Dodao je da će za rješenje ovog problema iskoristiti šansu koju im zakonodavac daje. Sukladno Zakonu,  zakonodavac je dao adekvatan sporazum čime će se naše obveze reprogramirati i redovito izmirivati. Dug se ne spori i ubrzo će doći do deblokade računa. Konfekcija „Borac» je preuzela obvezu redovitog izmirivanja obveza, navodi Ćurić.

Ističe da ima još puno posla uraditi kako bi ovo poduzeće postalo stabilno. S druge strane, blokada računa poduzeća kod blizu 2.000 radnika «Borca» koji rade za 360 maraka izazvala je sumnju da se firma gasi. To je potvrdio i predsjednik Sindikata Konfekcije „Borac“ Samir Zahirović. „Ne mogu da shvatim vlasti Kantona, Federacije, Poreske uprave i sve institucije da nam ne dozvoljavaju da radimo i zarađujemo, a ostalo da pokušamo reprogramirati“, kaže Zahirović. Naglasio je da je Porezna uprava jučer ponudila potpisivanje grejs perioda od tri godine i da se započne redovna uplata doprinosa. – Dogovoreno je da idemo u povećanje prihoda na osnovu obujma posla, kako ne bi došlo do smanjenja plaća radnicima, kaže Zahirović koji smatra da je ovo jedino rješenje za opstanak poduzeća. Radnici pozivaju kantonalnu Vladu da povede računa o ovom poduzeću.