Slijede izmjene Zakona o PDV-u: Da li će se porez plaćati po naplati fakture

Izmjene Zakona o PDV-u su u posljednjem periodu u fokusu javnosti, a prijedlozi o tome koje odredbe bi trebale biti ugrađene a koje izbačene dolaze sa raznih strana.
Privrednici podržavaju inicijativu kojom bi se PDV plaćao po naplati, a ne izdavanju fakture. Trenutno oni moraju platiti porez, a fakturu mogu ili ne mogu naplatiti. S druge strane, pojavljivale su se i inicijative da se smanji stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, lijekove, ortopedska pomagala i knjige.
Sve ove ideje su odbačene, saznaje Faktor, a u Upravi za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) u toku je Twinning projekat EU, u okviru kojeg eksperti iz poreskih uprava Austrije i Slovenije rade sa službenicima UIOBiH na izmjeni postojećih propisa.
– Radna grupa za izradu zakonodavstva iz oblasti PDV-a priprema nacrt novog Zakona o PDV-u. ON još nije konačan i nije ni dostavljen Upravnom odboru UIO na razmatranje i usvajanje, ali očekujemo da bi to bilo moguće do početka septembra 2017. godine. Postojeći Zakon o PDV-u na snazi je od 01.01.2006. godine. Tada je naš Zakon o PDV-u bio usklađen s EU legislativom u ovoj oblasti, ali budući da je od tada prošlo više od 11 godina u Evropskoj uniji je došlo do puno promjena u direktivama koje se odnose na porez na dodanu vrijednost. Iz tog razloga želimo novi Zakon o PDV-u potpuno uskladiti sa legislativom EU, što je i obaveza BiH u procesu pristupanja EU – kazao je za Faktor glasnogovornik UIOBiH Ratko Kovačević.
Prva izmjena koja će biti predložena je da će na precizniji način biti izvršeno određivanje mjesa prometa, posebno kod pružanja usluga, jer u skladu sa određivanjem mjesta prometa ovisi i mjesto oporezivanja usluga.
Uvodi se i pojam poreskog obveznika u širem smislu. Osim obveznika registrovanih za PDV uveden je način posmatranja i evidentiranja obaveza lica koja imaju obaveze po osnovu PDV, a nisu registrirani za PDV.
– Doći će do usklađivanja odredbi u vezi povrata PDV-a stranim poreznim obveznicima, a mijenja se i način oporezivanja prometa građevinskih objekata. Uvodi se prenos obaveza za promet električne energije i prirodnog gasa, a doći će i do ukidanja posebnih šema u građevinarstvu – kazao je Kovačević.
Povećava se prag za ulazak u sistem PDV-a
Jedan od prijedloga UIO će biti i povećanje praga za ulazak u sistem PDV-a sa sadašnjih 50.000 KM na najmanje 75.000 ili čak 100.000 KM.
– Što se tiče stope PDV-a, UIO neće mijenjati u prijedlogu Zakona o PDV-u postojeću jedinstvenu stopu u iznosu od 17 posto, kao i 0 posto za izvoz. Smatramo da je jedinstvena stopa najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, to je stvar političke odluke u BiH – rekli su nam u UIO.
Kovačević dodaje da je i tokom nedavnog boravka na međunarodnoj konferenciji o PDV-u u organizaciji Svjetske banke u Bukureštu istaknuto da je idealno poresko rješenje što se tiče poreskih stopa ono u kojem je jedinstvena stopa PDV-a koja nije previsoka, a da je upravo to ono što BiH sada ima.