Sjednice ZD Parlamenta Federacije i BiH

U Sarajevu će danas biti održana 31. sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj bi, između ostalog, po hitnom postupku trebao biti razmatran Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona FBiH, kao i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o proračunima u FBiH.

Prema predloženom dnevnom redu, zastupnici bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama FBiH, Prijedlogu zakona o zdravstvenoj zaštiti, te Prijedlogu zakona o apotekarskoj djelatnosti. Također, trebali bi biti razmatrani i prijedlozi zakona o dopuni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima. Također, za danas je zakazana i sjednica Zastupničkog doma Parlamenta BiH na kojoj bi se zastupnici trebali izjasniti da li će Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2011. godine biti razmatran po hitnom postupku. Odluku o uvrštavanju ovog zakonskog prijedloga na dnevni red donijet će Kolegij Zastupničkog doma. Prijedlog ovog zakona prošloga tjedna utvrdila je posebna parlamentarna komisija, kada su zastupnici stranaka iz RS-a najavili da neće podržati njegovo razmatranje po hitnom postupku, kako bi im bilo omogućeno amandmansko djelovanje. Predviđeno je da se u drugom čitanju izjasne i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kojim bi starosna granica pripadnika OS BiH s 35 bila pomjerena na 45 godina, a za rezervni sastav na 50 godina. Na taj način, kako se navodi u obrazloženju, bilo bi riješeno pitanje statusa nekadašnjih pripadnika Vojske RS-a, Armije RBiH i HVO-a, koji su vojnu službu nastavili u OS BiH.