SIPA i Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini potpisali Sporazum o saradnji

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Američki univerzitet u BiH (AUBiH) potpisali su danas u službenim prostorijama SIPA-e Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor SIPA-e Perica Stanić i predsjednik AUBiH-a Denis Prcić.
Potpisivanju sporazuma prisustvovali su i zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević i predstavnici AUBiH-a Esmir Ganić i Migdat Hodžić.
Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja početak zvanične saradnje SIPA-e i AUBiH-a, koja će se u budućnosti realizirati putem zajedničkih projekata, s ciljem razvoja nauke i struke, zatim putem naučno-stručne saradnje u vidu obuka i usavršavanja studenata AUBiH-a, organizovanja specijalističkih kurseva za pripadnike SIPA-e, okruglih stolova i putem drugih vidova saradnje. Razgovarano je i o zajedničkom naučnom istraživanju s ciljem upotrebe novih tehnologija i savremenog načina rada u određenim oblastima, te unapređenja rada SIPA-e.
Potpisnici Sporazuma obostrano su iskazali zadovoljstvo na zvanično započetoj saradnji između dvije institucije, koja će biti od obostranog interesa.