SIP donijelo zaključak kojim odbacuje dio kandidacijskih lista HSS-NHI-ja

Središnje izborno povjerenstvo BiH donijelo je zaključak kojim se odbacuje dio kandidacijskih lista HSS-NHI-ja jer nije ispunjen formalnopravni uvjet, odnosno liste nije potpisao predsjednik stranke.

HSS-NHI-u je 9. srpnja ove godine upućena obavijest da u predviđenom roku otkloni nedostatke u prijavi za ovjeru kandidacijskih lista, a u ostavljenom roku ova politička stranka je otklonila dio nepravilnosti. Na navedeni zaključak Središnjeg izbornog povjerenstva može se podnijeti žalba Sudu BiH u roku od dva dana od dana prijema zaključka.