Seminar za predavače engleskog jezika u Kuala Lumpuru

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju da Institute of Teacher Education Malaysia pri Ministarstvu obrazovanja Malezije organizira seminar pod nazivom “Contextualized Innovations in Pedagogical Knowledge in English Language Education” u okviru Programa tehničke saradnje Malezije (MTCP), koji će se održati u Kuala Lumpuru od 31.07. do 25.08.2017. godine.

 

Seminar je namijenjen predavačima engleskog jezika iz Bosne i Hercegovine, starosne dobi između 25 i 45 godina.

Malezijska vlada u potpunosti snosi troškove koji uključuju povratnu avio kartu, smještaj, ishranu i školarinu.

Zainteresirani kandidati trebaju, najkasnije do 19.05.2017. godine, dostaviti Ministarstvu vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju):
– popunjeni prijavni obrazac (sve rubrike izuzev drugog dijela rubrike 11. Official Declaration (Endorsement…) koju popunjava i ovjerava MVP BiH) i kopiju važeće putne siprave BiH.

Više informacija možete naći na sajtu www.grantovi.com.

(Glas Srpske)