SDP BiH traži brisanje naziva “Herceg Bosna” iz imena EP HZHB i nacionalnog prefiksa iz naziva HT Mostar

Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić uputio je Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da u roku od 60 dana osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz naziva javnih poduzeća. Kao primjere je naveo poduzeće “Hrvatske telekomunikacije Mostar” ili poduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime, kako je naveo nepostojeće paradržave “Herceg-Bosna”, poput poduzeća “Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna”.

 

“Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužuje Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od 60 dana, putem upravljačkih struktura u javnim poduzećima iz nadležnosti Vlade FBiH i poduzeća s većinskim državnim kapitalom, u kojima prava upravljanja vrši Vlada FBiH, osigura brisanje svih nacionalnih prefiksa iz njihovih naziva kroz odgovarajuće izmjene statutarnih i drugih potrebnih akata u tim javnim poduzećima te da o tome podnese pismeni izvještaj Parlamentu Federacije BiH. Ovo se posebno odnosi na brisanje imena nepostojeće paradržave ‘Herceg-Bosne’ iz naziva svih javnih poduzeća u nadležnosti Vlade Federacije BiH”, piše u zaključku.

Mašić je naveo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine još 2000. godine donio odluku o konstitutivnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini na području cijele zemlje, a da u Federaciji BiH i danas postoje javna poduzeća iz nadležnosti Vlade FBiH i poduzeća s većinskim državnim kapitalom u kojima upravljačka prava vrši Vlada FBiH koja u svom imenu sadrže nacionalni prefiks, piše Klix.ba

Kao primjere je naveo poduzeće “Hrvatske telekomunikacije Mostar” ili poduzeća koja pored nacionalnog prefiksa imaju i ime, kako je naveo, nepostojeće paradržave “Herceg-Bosna”, poput preduzeća “Elektroprivreda hrvatske zajednice Herceg-Bosna”.

“Smatram da je krajnje vrijeme da se neprimjerena imena tih poduzeća, čiji su vlasnici praktično svi građana FBiH, promijene”, naveo je Mašić.

/HMS/