SDP BiH: Održana koordinacija vijećnika i zastupnika SDP BiH na svim nivoima vlasti s područja SBK

U prostorijama SDP BiH Donji Vakuf održana je koordinacija vijećnika i zastupnika SDP BiH na svim nivoima vlasti sa područja Srednjobosanskog kantona.

 

Iz izlaganja predsjednika Klubova SDP BiH sa svih nivoa vlasti, vidljiv je nerad kako pojedinih općinskih vijeća, tako i Kantonalne skupštine i Federalnog parlamenta. Ne provode se donesene procedure, odluke kao ni zakoni doneseni u Kantonalnoj skupštini i Federalnom parlamentu.

Predstavnici SDP BiH će tražiti da se u svim budžetima poveća izdvajanje za poljoprivredu, da se osiguraju veća sredstva za prvo zapošljavanje mladih, da se proširi esencijalna lista lijekova, kako bi sve kategorije stanovništva mogle doći do njih.

Parlamentarci SDP BiH traže od vladajuće koalicije SDA-HDZ-SBB da ubrzaju proceduru za donošenje reformskih zakona, kako bi se što prije stekli uslovi za priključenje EU. Ovom dinamikom rada spomenute koalicije, EU nam postaje samo san.

(KO SDP BiH SBK)