Lokalne vijesti

Danas 78. sjednica Vlade KSB

Za danas je sazvana 78. sjednica Vlade KSB. Na dnevome redu je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, Prijedlog odluka o davanju suglasnosti za osnivanje visokoškolskih ustanova  i to za osnivanje ”Vrhbosanskog sveučilišta” u Travniku, za osnivanje organizacijske jedinice Fakulteta za komunikacije i medije i organizacijske jedinice Pravni fakultet ”Internacionalnog univerziteta Travnik”, te za osnivanje Visoke škole ”Centar za poslovne studije”, Kiseljak.

Članovi Vlade razmatrat će i Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za sport za 2010. godinu, Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za kulturu i znaost za 2010. godinu, Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava namijenjenih za devetogodišnje osnovno obrazovanje u Proračunu KSB za 2010. godinu, Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za potporu vjerskim zajednicama u 2010. godini, te Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za informiranje u 2010. godini. Na dnevnome redu sjednice Vlade je i Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2010. godinu, za provođenje Programa i kriterija korištenja sredstava kantonalnog Proračuna za provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednoga zemljišta i za inundaciona područja u 2010. godini. Od ostalih točaka izdvajamo Informaciju Kantonalne uprave za šumarstvo o gospodarenju šumama u KSB u 2009. godini i planu gospodarenja za 2010. godinu,  Informaciju o sredstvima III. tranše Stand by aranžmana MMF-a, te Izvješće o platnim nalozima po transferima predviđenim Proračunom KSB za 2010. godinu (po Zaključku Vlade).

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend