Sazvana 66. sjednica Vlade KSB

Sazvana je 66. sjednica Vlade SBK za petak 07.02.2014. godine s početkom u 9 sati. Na dnevnome redu je 19 točaka.

D N E V N I R E D

 

1. Zapisnik sa 65. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Prijedlog mjera za zaustavljanje stvaranja deficita u budžetu Kantona- Ministarstvo finansija
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dugoročno kreditno zaduženju Kantona – Ministarstvo finansija
4. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istraživanje željezne rude na lokalitetu ”Raževci”, općina Novi Travnik – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
6. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku mrkog ugljena – direktor Službe za zajedničke poslove
7. Prijedlog odluka o pokretanju postupka za javne nabavke za:
a) gorivo
b) kancelarijskoga potrošnoga materijala
c) računarskog potrošnoga materijala (tonera)
d) tiskanica
e) serivsiranje i održavanje vozila iz programa VW
f) servisiranje i održavanje vozila iz programa ”ŠKODA”
g) servisiranje i održavanje ostalih vozila
h) autolimarske i lakirerske usluge
i) vulkanizerske i usluge pranja vozila
j) računarske opreme i kopir aparata
k) servisiranje računarske opreme i kopir aparata
l) sredstva za tehničko održavnaje zgrada
lj) sredstava za čišćenje
m) za usluge osiguranja vozila
n) za usluge osiguranja zaposlenika
8. Saglasnost na Sporazum o saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na uspostavi EMIS programa – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
9. Saglasnost za pokretanje postupka za prijevoz učenika OŠ ”Musa Čazim Čatić”, Tranica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sprota
10. Saglasnost za pokretanje postupka za izvođenje radova na zgradi OŠ ”Safet Beg Bašagić”, Novi Travnik i SŠ ”Novi Travnik” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
11. Saglasnost za pokretanje postupka za instaliranje grijanja na bio masu u Prvoj osnovnoj školi Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Ssglasnost za rušenje starog dijela zgrade područne škole u Čipuljiću, općina Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Zahtjev Agencije za privatizaciju za odobrenje kratkoročne pozajmnice – Agencija za privatizaciju
14. Saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2014. godinu – direktor Civilne zaštite
15. Saglasnost za godišnju pretplatu na tehnologiju – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa
16. Saglasnost za zaključivanje sudske nagodbe – Kantonalno javno pravobranilaštvo
17. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u februaru 2014. godine – sekretar Vlade Kantona
18. Informacija o stanju obaveza i uplata naknada za koncesije za 2013. godinu – Ministarstvo privrede
19. Prijedlog zaključaka o upravljanju i zaštiti državnih šuma na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

(PREMIJER KANTONA Tahir Lendo,dipl.ing.)