Sastanak federalnog i kantonalnih premijera na temu epidemiološke situacije i poduzimanja mjera

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u na dan 23.8.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.Naredbe i preporuke donesene su s rokom važenja od 14 dana računajući od 26. 8.2021. godine kao danom početka njihove primjene.

Naređeno je vladama kantona, odnosno kantonalnim stožerima ministarstava zdravstva, uvođenje restriktivnijih mjera prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ.

Krizni stožer FMZ-a je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer FMZ-a će današnje zaključke s prilozima dostaviti kantonalnim kriznim stožerima i kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

Danas je zaključeno i da će sljedećeg tjedna biti održan sastanak premijera FBiH s premijerima kantona, te ministrima zdravstva i direktorima zavoda za javno zdravstvo u FBiH, na kojem će biti razmotreni epidemiološka situacija i poduzimanje mjera.

Vlada je, također, usvojila i dokument „Javnozdravstveni kriteriji za prilagođavanje javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19″, koji je sastavni dio zaključaka.