Šarović najavio olakšice za privrednike u BiH

Privrednici u BiH bi do kraja maja trebali steći pravo na dvije značajne olakšice u vezi sa uvozom mašina, opreme i repromaterijala.

Prema riječima Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH prva olakšica se odnosi na oslobađanje privrednika od plaćanja uvoznih carina na mašine i drugu opremu koja se ne proizvodi u BiH, a koja se koristi za modernizaciju i razvoj domaćih kompanija.

Druga olakšica predstavlja davanje mogućnosti privrednicima da, prilikom iznajmljivanja mašina od stranih partnera, kao sredstvo obezbjeđenja koriste mjenice umjesto bankovnih garancija.

Ove olakšice bile su glavna tema sastanka kojeg je Šarović održao sa Mirom Džakulom, direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Brunom Bojićem, predsjednikom Vanjskotrgovinske komore BiH.

„Zahvaljujući ovim olakšicama domaći privrednici će ostvariti značajne uštede. Primjera radi, samo po osnovu bankovnih garancija, koje su jako skupe, oni su godišnje morali plaćati oko 10 miliona maraka. Sada će ova sredstva moći koristiti za nova ulaganja, razvoj, zapošljavanje“, kazao je Šarović.

Ove olakšice su bazirane na Zakonu o carinskoj politii BiH, koji je usvojen u julu 2015. godine.

(Business magazin)