Sa sjednice Vlade KSB

Na svojoj posljednjoj održanoj sjednici, Vlada KSB uz ostalo je usvojila Izvješća o radu ministarstava, uprava i upravnih ustanova za 2009. godinu, te Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno povijesnog naslijeđa i Kantonalne direkcije za ceste.

 

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju sredstava za potrebe sanacije oštećenja regionalnih putova na području KSB nastalih uslijed elementarnih nepogoda, kojom se izdvaja iznos od 660.000 KM. Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka je predložilo, a Vlada KBK donijela Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava poticaji povratka prognanih, obnovi i razvitku u 2010.godini, kojom je iznos od 2.750.000 KM namijenjen je za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku na području KSB. Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za saniranje ekoloških incidenata, kojom su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 KM. Ministarstvo prosvjete je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Nova Bila. Radi se o donacija Vlade RH u iznosu od 22.735 KM.