Rekordna potrošnja ribe u svijetu

Od lova i uzgoja ribe živi oko 540 milijuna ljudi – 8 % svjetskog stanovništva, navodi FAO. U ishrani, na ribu dolazi 15,7 % unesenog životinjskog proteina. Najveća zasluga je na ribljim farmama koje su na putu da prestignu ribolov kao glavni izvor ribe za hranu. Početkom pedesetih godina, uzgajališta su prozivodila manje od milijun tona ribe godišnje. Pre dvije godine dala su 52,3 milijuna tona u vrijednosti od 98,4 milijardi dolara. Na otvorenom moru, broj ribe se smanjuje zbog prevelikog i ilegalnog ulova koji lovcima donosi od 10 milijardi dolara do 23,5 milijarde dolara godišnje, kaže FAO.

Riba je sve prisutnija u ljudskoj ishrani zahvaljujući bumu industrije uzgajanja, ali u oceanima jata riba nastavljaju da se smanjuju uprkos međunarodnih napora da se regulira i zaustavi prekomjerni ulov. Agencija UN za hranu i poljoprivredu (FAO) danas kaže da nema poboljšanja u stanju ribljeg svijeta i da je ukupan postotak prekomjernog ulova nešto veći nego 2006.