Lokalne vijesti

Rekonstrukcija lokalne prometnice na relaciji „Raskrižje Kalibunar-Meljanac“

Kao rezultat aktivnosti na uspostavljanju konstruktivne suradnje između lokalne uprave i akademske zajednice potpisan je prvi sporazum koji označava početak jednog novog odnosa unutar uspostavljenih partnerstava. Navedeni Sporazum, potpisan između načelnika Općine Travnik i rektora Internacionalnog univerziteta Travnik odnosi se na planiranje i realizaciju rekonstrukcije lokalne prometnice na relaciji „Raskrižje Kalibunar-Meljanac“.

Potpisnice ovog Sporazuma dogovorile su izradu idejnog i izvedbenog projekta sa svim infrastrukturnim elementima koji, prema utvrđenim obvezama, treba izraditi Internacionalni univerzitet Travnik, a projektni zadatak je obveza Općine. Pored izrade projektne dokumentacije, predmet Sporazuma je izdavanje urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje predmetne infrastrukture, koja će predstavljati javnu površinu, a ista će dijelom dati potpunu funkciju kompleksa Univerziteta. Međutim, ono što se smatra najznačajnijim je konačno rješavanje pješačkog toka na ovoj relaciji kao i rješavanje prilaza poduzeću „Borac“ i PSKC „Pirota“. Pored navedenog značajno je napomenuti da se ovakvim rješenjem konačno stvara i parking prostor za PSKC „Pirotu“. Rok za izradu idejnog rješenja je 30 dana od dana dostave projektnog zadatka a rok za izradu izvedbenog projekta je 90 dana od dana usvajanja idejnog projekta

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend