Radni sastanak ministra unutarnjih poslova KSB s načelnicima općina

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Središnja Bosna u prethodnom periodu provelo je niz aktivnosti vezanih za uspostavu mrežnog sistema putem tzv.“pametnih kamera“.

 

Prema dinamici planiranih aktivnosti sistem će biti u punom kapacitetu do kraja godine.

 

U cilju dalje implementacije ovoga projekta kao i definisanja zajedničke saradnje oko uspostave video nadzora na svim važnijim lokacijama u općinama SBK/KSB, jučer je održan radni sastanak ministra MUP-a s načelnicima općina KSB.

Nazočni su dali podršku zajedničkom projektu MUP-a i općina u cilju podizanja nivoa opće sigurnosti, te rekonstrukcije incidentnih događaja pri rješavanju kriminalnih radnji od strane policijskih struktura.