Prvi radni dan u Ministarstvu obrane BiH za učenike Pete gimnazije Sarajevo u okviru projekta “Volontiraj kreditiraj“

Ministrica obrane BiH Marina Pendeš i zamjenik ministra obrane BiH za politiku i planove Sead Jusić sa suradnicima danas su primili pet učenika Pete gimnazije –Sarajevo, koji sudjeluju u okviru projekta „Volontiraj kreditiraj“, a koje organizira Ministarstvo obrane BiH u suradnji s udruženjem ”Infohouse”, Sarajevo.  

Ministrica Pendeš i zamjenik ministra Jusić su upoznali učenike o misiji i aktivnostima Oružanih snaga BiH u procesu razminiranja, pomoći civilnim strukturama tijekom kriznih situacija, te misijama podrške miru u kojima sudjeluju Oružane snage BiH.

Poseban naglasak ministrica Pendeš je dala na mogućnostima i izazovima koje pruža MO i OS BiH mladim generacijama u vidu zaposlenja i napredovanja u profesionalnoj karijeri u ovim institucijama.

U nastavku posjeta, učenici Pete gimnazije raspoređeni su u pet organizacijskih cjelina MO BiH, gdje će provesti svoj prvi radni dan u Ministarstvu obrane BiH, a na kraju radnog vremena sumirati dojmove tijekom ove aktivnosti.

Glavni cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta mladih kako bi bili u mogućnosti preuzeti odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice, ali i poboljšanja statusa mladih u cjelini.

Prilikom ovoga posjeta, ministrica Pendeš je učenicima Pete gimnazije uručila i prigodne poklone.