Provedba Zakona o državnoj službi FBiH u Srednjobosanskom kantonu tema sutrašnjeg okruglog stola u Vitezu

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vlada Srednjobosanskog kantona organizuju okrugli sto o provedbi Zakona o državnoj službi Federacije BiH u Srednjobosanskom kantonu,  u utorak, 17. maja 2016. godine u Vitezu.

Na okruglom stolu će se razgovarati o provedbi Zakona o državnoj službi u FBiH, setu usvojenih amandmana na ovaj Zakon i prijedlozima za rješavanje pitanja statusa državnih službenika u Srednjobosanskom kantonu.

Na okruglom stolu će učestvovati predstavnici Agencije za državnu službu FBiH, Vlade, Skupštine, Ureda za zakonodavstvo i općina Srednjobosanskog kantona, te predstavnici Saveza općina i gradova FBiH.