Prosječno tročlano domaćinstvo u BiH mjesečno troši 1.408 KM

Prosječno domaćinstvo imalo je 2,9 članova i trošilo je mjesečno 1.408,04 KM, od toga 415,76 KM za hranu i pića i 992,28 KM za neprehrambene proizvode i usluge.

 

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je na web stranici www.bhas.ba rezultate „Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH 2015. godine“ s osnovnim podacima o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, prosječnoj veličini domaćinstava i siromaštvu.

Na osnovu podataka iz Ankete, izračunava se i širok spektar različitih pokazatelja o domaćinstvima, stanovništvu, uvjetima stanovanja i rada i životnom standardu građana BiH koji će biti objavljeni u posebnoj publikaciji.

Prema podacima iz Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH u 2015. godini, prosječno domaćinstvo u toj godini imalo je 2,9 članova i trošilo je mjesečno 1.408,04 KM, od toga 415,76 KM za hranu i pića i 992,28 KM za neprehrambene proizvode i usluge, piše Večernji List.

U odnosu na 2011. godinu, prosječna mjesečna potrošnja u BiH u 2015. godini bila je manja za 10,3 posto. U tom razdoblju je prosječna veličina domaćinstva smanjena za 0,2 člana dok je proporcija domaćinstava koja uštede dio svojih prihoda porasla za 28,4 posto i iznosi 18,2 posto.

Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i bezalkoholna pića (28,8 posto) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (27,4 posto). Ostali veliki izdaci odnosili su se na prijevoz (9,3 posto) i ostale proizvode i usluge (6,7 posto).

U 2015. godini stopa relativnog siromaštva stanovništva bila je manja u odnosu na 2011. godinu (16,3 posto prema 17,9 posto). U tom razdoblju stopa siromaštva bila je manja u oba entiteta, a veća u Brčko Distriktu BiH.

Mjesečni prag relativnog siromaštva za jednočlano domaćinstvo u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bio je 400,67 KM, što je za 15,73 KM mjesečno manje u odnosu na 2011. godinu. Ovaj izračun je izvršen na osnovu ekvivalentne potrošnje domaćinstva koja je smanjena kao i njena meridijana, pa je time i prag siromaštva smanjen u usporedbi s 2011. godinom.

Gotovo 160.000 domaćinstava ili oko 490.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini su bili ispod praga relativnog siromaštva u 2015. godini.

Anketa je provedena tijekom 2015. godine na reprezentativnom uzorku od 7.702 slučajno izabrana domaćinstava iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Izabrana domaćinstva bila su podijeljena u mjesečne uzorke, priopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

(Dnevnik.ba)