Promocija Programa prevencije nasilja u školama danas u Travniku

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja Srednjobosanskog kantona, domaćin je događaja na temu “Promocija Programa prevencije nasilja u školama u Srednjobosanskom kantonu” koji će se održati danas u Travniku u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona. Na ovom događaju, bit će predstavljena tri dokumenta: Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi, Smjernice za prevenciju nasilja u školama i Izvještaj o nasilju u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona koji su nastali kao rezultat istraživanja o vrstama nasilnih događaja i učestalosti nasilja u školama. Istraživanje je p rovedeno u 75 osnovnih i srednjih škola na bazi 7.800 ispitanika u Srednjobosanskom kantonu. Nakon predstavljanja Programa prevencije nasilja u školama, bit će organizovana konferencija za novinare na kojoj će se medijima obratiti: Christiano Barale, šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku, Zoran Matošević, pomoćnik ministra obrazovanja Srednjobosanskog kantona, i članovi radne grupe koji su učestvovali u izradi navedenih dokumenata. Današnjim događajem, Misija OSCE-a u BiH želi doprinijeti unapređenju prakse i stepena razumijevanja kada je u pitanju nasilje u školama, ali i podstaći škole da organizuju preventivne aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju broja slučajeva nasilja u školama i razvoju tolerancije.