Projekt “Žene Romkinje imaju pravo da kažu STOP rodno zasnovanom nasilju“ (AUDIO)

Kada govorimo o nasilju, posebno rodno zasnovanom nasilju, uglavnom možemo čuti da su žrtve te vrste nasilja najčešće djevojke i žene. Udruženje žena Romkinja-centar za majke Izvor Života Vitez uz pomoć Američke ambasade u BiH pokrenuo je projekt “Žene Romkinje imaju pravo da kažu STOP rodno zasnovanom nasilju“.

Danas smo u našem programu ugostili projekt asistenta Habibu Hercegovac koja nam je rekla nešto više o samom projektu, pa poslušajte