Program javnih investicija Kantona Središnja Bosna za razdoblje 2021.–2023. godina

Vlada Kantona Središnja Bosna, zbog upravljanja i koordinacije sredstvima razvitka, na prijedlog Ministarstva financija, usvojila je Prijedlog Programa javnih investicija za razdoblje 2021.–2023. godine.

Projekti koji su uključeni u program javnih investicija financiraju se iz sredstava koja se osiguravaju u proračunima u Kantonu i u Federaciji, zatim donacijama, zaduživanjem, vlastitim sredstvima, te drugim izvorima financiranja. Važno je istaknuti da se samo oni projekti koji su uvršteni u program javnih investicija mogu financirati proračunskim sredstvima ili zaduživanjem.

Svrha Programa je umanjiti ad hoc odlučivanje o investicijama, odbijanje investitora, neprihvaćanje od strane šire zajednice, odustajanje investitora i kreditora zbog dugotrajne pripreme i isporuke investicijskih projekata, prekidanje projekata koji su u realizaciji zbog promjene vlasti i slično. Ovi investicijski projekti predstavljaju ulaganja u razvoj KSB.

Poboljšanjem i izgradnjom infrastrukture, uključujući pokretnu i nepokretnu imovinu, opremu i usluge koje su sastavni dio projekata, doprinijet će koristima za lokalno stanovništvo.

Kompletan sadržaj Programa javnih investicija za razdoblje 2021.–2023. godine pročitajte u nastavku: