Prodaje se Impregnacija

HETA ASSET RESOLUTION BIH poziva zainteresovane za kupovinu industrijskog kompleksa u ulici Stjepana Radića, općina Vitez.
Prvo ročište za prodaju, će se održati u srijedu, 19. travnja 2017. godine u 10:00 sati u kancelariji 2 Općinskog suda u Travniku, Vezirska 2, Travnik.
Prodajom je obuhvaćena zemljišna parcela ukupne površine 94.388.00 metara kvadratnih sa devastiranim objektima nekadašnjeg industrijskog kompleksa.
Kontakt: +387 (0)33 706 072
ponude@heta-asset-resolution.ba

Detaljne informacije:  http://heta-asset-resolution.ba/bos/nekretnina-274