Pripadnici OS BiH učestvuju u gašenju požara na području općine Jablanica

Na osnovu ukazane potrebe i hitnog zahtjeva Operativno-komunikacijskog centra – 112 (OKC-112) Ministarstva sigurnosti BiH, danas, u ranim jutarnjim satima, angažiran je helikopter Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći u gašenju požara na području općine Jablanica.

 

Zbog nemogućnosti lokalne zajednice da se vlastitim snagama i sredstvima odupru snažnoj vatrenoj stihiji na vrlo nepristupačnom i opasnom terenu, 13.07.2017. godine u ranim jutarnjim satima, kao podrška snagama angažiranim u operaciji gašenja požara, angažiran je jedan helikopter iz sastava brigade Zračnih snaga  i protivzračne odbrane OS BiH.

 

Prethodnog dana, 12.07.2017. godine, u poslijepodnevnim satima u periodu od 19:00 do 21:00 sati, helikopter OS BiH u svom angažmanu na istom području je u dva naleta izbacio dva vedra vode (4 tone) te utrošio 1 500 litara GM1.

 

OS BiH nalaze se u stalnoj pripravnosti da po zahtjevu civilnih organa vlasti i stanovništva svim raspoloživim snagama i sredstvima, u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i sposobnosti, budu angažirane na pružanju pomoći u reagiranju na prirodne i druge nepogode i katastrofe, odnosno u svim ovakvim i sličnim vanrednim situacijama tamo gdje to bude prijeko potrebno.