Priopćenje za javnost Sportskog saveza SBK/KSB

Sportski savez SBK/KSB u saznanju je da je Vlada SBK/KSB rebalansom budžeta za 2012. godinu planira da  grant sporta umanji za 30%. Grant sporta već je umanjen jer je Skupština SBK/KSB usvojila Budžet za 2012. godinu u kojem je grant sporta  planiran  u iznosu od  560.000,00 KM, a ne  836.650,00 KM što je u skladu sa Zakonom o sportu SBK/KSB.

Umanjenjem planiranih sredstava granta sporta za 30%, grant sporta u 2012. godini iznosio bi 392.000,00 KM što zasigurno nije dovoljno sredstava za sportske klubove SBK/KSB koji okupljaju znatan broj djece svih uzrasnih kategorija. Sportski savez SBK/KSB, u ime svih sportskih Klubova sa Kantona, insistira od Vlade SBK/KSB,Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a posebno od zakonodavne vlasti našega Kantona, da se grant sporta planira u skladu sa članom 60. Zakona o sportu SBK/KSB, a koji glasi: „Kanton i općine, za svaku budžetsku godinu, planirat će najmanje 0,5 % sredstava za finansiranje sportskih programa radi ostvarivanja javnog interesa u sport“ . Skupština SBK/KSB, kao najviši nivo vlasti usvojila je Zakon o sportu SBK/KSB, koji se očito nepoštuje od strane resornog Ministarstva, Vlade SBK/KSB i  trenutnih zastupnika u Skupštini SBK/KSB koji tokom predizborne kampanje obećavaju da će poštovati Zakone i da neće dozvoliti da se sredstva sporta ili neka druga dijele mimo zakonske regulative. Sva obećanja političkih stranaka koje participairaju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti SBK/KSB „ bila su samo pusta obećanja“ i jedan od načina ustoličavanja pojedinaca koji misle da država Bosna i Hercegovina počinje sa njima, a sve što je bilo prije da nije ispravno i da je kriminogeno. Sportski savez SBK/KSB od svoga osnivanja 2005. godine,  insistira na pravednoj raspodjeli sredstava sporta što se nažalost nije praksa ni sadašnje Vlade SBK/KSB, a ni prethodnih. Odlukom Vlade SBK/KSB o raspodjeli sredstvava granta sporta, koja je objavljena u Službenim novinama SBK/KSB  br. 12, od 11. septembra 2012. godine vidljivo je da se sredstva i dalje dijele klubovima i pojedincima po mjestu prebivališta ministara. Ovakvim prijedlog, gospodo ministri i zastupnici, kao i gospođe zastupnice,  pokazujete koliko vam je stalo do mladih koji su u toku izbornih kampanja vaša zakletva sve dok ne sjednete na ministarsku ili zastupničku stolicu. Gospodo i gospođe, morate shvatiti da su sportisti najveći ambasadori jedne države, to nam pokazuju susjedne zemlje koje izdvajaju značajna sredstva za sport čiji sportisti postižu zapažene rezultata, a ne Vi, jer Vi nikada nećete učestvovati na nekoj manifestaciji koju gledaju milijarde ljudi putem TV prenosa  kao što su nedavno završene Olimpijske i Paraolimpijske igre u Londonu. Ponosite se uspjesima sportista,što je za pohvalu, ali  niste spremni da odvojite sredstva u skladu sa zakonskim regulativama i da oblast sporta uredite da naša djeca imaju mogućnost bavljenja sportom. Uvaženi Premijeru i ministri u Vladi SBK/KSB,kantonalni zastupnici i zastupnice, moramo da shvatimo da grčka krilatica „ u zdravom tijelu, zdrav duh“ je realnost, i da bez sporta i tjelesne aktivnosti kroz organizovan vid bavljenja istim, stvaramo zdravu naciju koja će biti nosilac aktivnosti razvoja naše države, a jedan od organizovanih vidova bavljenja sportom su i školska takmičenja kojih na našem Kantonu nažalost nema, a možda iz razloga da se ne bi pomiješale „kruške i jabuke“. Maćehinskim odnosom prema sportu i prema kulturi ,koja se našla zajedno sa sportom u istoj vreći,  Vlada SBK/KSB i kantonalni zastupnici i zastupnice, kao da žele da zaustave sva sportska i kulturna dešavanja, kao da žele da kažu  da nam sport kao najveći ambasador jedne države, regije uopće ne treba, a kultura i kulturna baština kao indentitet jednoga naroda, nacije, treba da zamru, da se izbrišu. Uvažena gospodo i gospođe, članovi izvršne i zakonodavne vlasti , ne mojte da u predizborim kampanja  kao na lokalnim izborima koji su nedavno završeni, a gdje Vi rado učestvujete i držite govore masama ljudi koji će se jednog dana ugušiti od Vaših predizbornih obećanja, govorite o mladima, o sprečavanju desktruktivnog ponašanja generacija koje stasavaju, ne mojte  da spominjete upotrebu opojnih sredstava i ne mojte da formirate timove za borbu protiv narkomanije, jer još jednom ste pokazali sa prijedlogom da grant sporta umanjite,  koliko vam je stalo do mladih kojima ništa drugo ne nudite osim puno obećanja koja niste u stanju da ispunite, jer oni su ti koji se okupljaju u sportskim klubovima, djeca uzrasta od 7 do 18 godina.

 

(Upravni odbor Sportskog saveza SBK/KSB)