Prigodne poštanske marke “Flora 2010. – Gljive”

HP Mostar je izdala dvije prigodne poštanske marke s motivima gljiva, muhare (Amanita muscaria) i puhare (Lycoperdon perlatum), žig i omotnicu prvog dana (FDC). Autor likovnog rješenja je Draženko Marić, marke nominalne vrijednosti 2,10 KM tiskane su u arku od 10 maraka u tiskari Zrinski u Čakovcu, u u poštanskom prometu koriste se od 1. studenoga 2010.

 

Gljive spadaju u najrasprostranjenije žive organizme na Zemlji, a još su ih stari Rimljani nazivali carskom hranom ili hranom bogova. Crvena muhara ili Amanita muscaria je otrovna gljiva koja sadrži muskarin, muscimol i iboteničnu kiselinu. Ima karakteristično crvenu boju klobuka s gusto raspoređenim bijelim listićima. Raste tijekom ljeta i jeseni u raznim vrstama šume diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Muhara je vrlo prepoznatljiva i karakteristična vrsta pa zamjene s drugim vrstama gljiva nisu česte.
Tikvasta puhara ili Lycoperdon perlatum jestiva je i ukusna gljiva, za jelo se koriste mlade gljive kod kojih je meso u presjeku potpuno bijelo. Tikvastog je oblika i cijela je pokrivena sitnim bijelim bodljama koje se lako mogu skinuti. Na površini gljive obično se stvori otvor kroz kojega, kada sazriju, spore izlaze van u obliku prašine. Raste u svim vrstama šuma diljem Europe i Sjeverne Amerike.

(Preuzeto sa HP Mostar)

 

{gallery}/vijesti/ptt/gljive{/gallery}