Zanimljivosti

Prigodne marke HP Mostar u povodu međunarodnog dana zaštite staništa

Hrvatska pošta Mostar izdala je dvije prigodne poštanske marke u povodu Međunarodnog dana zaštite staništa na kojima je prikazano Prokoško jezero i rajzerov triton (Triturus alpestris reiseri). Autor je naš sugrađanin Siniša Skenderija, marke su nominalne vrijednosti 1,00 KM, tiskane su u arku 8 maraka u tiskari Zrinski u Čakovcu, a u poštanskom prometu koriste se od 6. 10. 2010. HP Mostar je osim maraka tiskala žig i omotnicu prvoga dana.

U vrijeme suočavanja s globalnim izumiranjem, koje prijeti prirodnom okruženju, važno je ukazivati na zaštitu svih sastavnica prirode. Očuvanje prirode osnova je za daljnji razvoj života na Zemlji koji ovisi o vrstama, ekološkim sustavima i prirodnim resursima.
Prokoško jezero smješteno je na planini Vranici u središnjoj Bosni na nadmorskoj visini od 1636 metara. Površina jezera je 48 330 m², a maksimalna dubina 13 metara. Spomenikom prirode proglašeno je 2005. godine. Jezero se hrani vodom iz brojnih izvora, topljenjem snijega s okolnih padina i atmosferskim talozima. Tijekom ljetnih mjeseci razina vode smanji se i za 60 cm.
U Prokoškom jezeru živi endemični vodozemac triton, bosanskohercegovačka podvrsta Triturus alpestris reiseri. Ovaj triton je krupniji od tipske vrste planinskog tritona koji je široko rasprostranjen u alpskim i ledničkim jezerima. Spada u red repatih vodozemaca, a doseže dužinu do 12 cm. Prezimljuje u blizini vode, ali često i u vodi. Hrani se vodenim insektima i vodenim puževima. Otkrio ga je 1891. godine ornitolog Zemaljskog muzeja u Sarajevu Othmur Reiser  po kome je ova vrsta i dobila ime.
Hrvatska pošta Mostar izdala je dvije prigodne poštanske marke u sutisku, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).

 

 

Vrsta:    Prigodna

Motiv:    Prokoško jezero i rajzerov triton (Triturus alpestris reiseri)

Autor:    Siniša Skenderija

Veličina:    35,50 x 29,82 mm

Tisak:    Zrinski d.d. Čakovec

Papir:    Bijeli, 102 g, gumirani

Vrijednost:    1,00 KM

Dan izdanja:    2010-10-06.

Arak:    8 maraka

(preuzeto sa HP Mostar)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend