Prezentacija rezultata i dostignuća u unaprjeđenju lokalne uprave i infrastrukture u oblasti voda i okoliša

Savez općina i gradova FBiH i Savez opština i gradova i RS, u saradnji sa Ambasadom Švicarske u BiH, pozivaju na prezentaciju rezultata i dostignuća na unaprjeđenju lokalne uprave i infrastrukture u oblasti voda i okoliša u petak, 29.11.2013. godine u hotelu „Sarajevo“ u Sarajevu sa početkom u 10.00 sati.

Na na osnovu postojećih dobrih praksi i iskustava projekata „Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša „GOV-WADE“ i „Projekat vodosnabdijevanja u općini Prijedor“, koji su implementirani u posljednjih 10 godina, a financirani od strane Vlade Švicarske. Namjera je podijeliti sa gradonačelnicima/načelnicima općina, predstavnicima gradskih/općinskih vijeća, odnosno rukovodstvima iz sektora voda okoliša u BiH projektna postignuća, naučene lekcije i dobre prakse sa ciljem izgradnje kapaciteta i nastavka unapređenja rada javne uprave i pružanja kvalitenijih usluga građanima u Bosni i Hercegovini, povećanja razmjene i repliciranja između svih općina u BiH, te pripreme zajedničkih projekata za naredni srednjoročni period. Prezentaciji će, pored predstavnika općina, prisustvovati predstavnici relevantnih državnih i entitetskih ministarstva, agencija za vode i predstavnici međunarodnih financijskih institucija u BiH.