Lokalne vijesti

Premijer Mustafa Mujezinović posjetio Vitez

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović posjetio je danas Vitez, gdje je u tijeku realizacija projekta čišćenja korita rijeke Lašve.

Osim Viteza, premijer će danas posjetiti i Busovaču i Kakanj, gdje se, također, realiziraju projekti, potpisani između općina i Fonda za zaštitu okoliša F BiH. Osim na vodotoku rijeke Lašve, premijer Mujezinović zadržao se i u kompleksu Mini hidroelektrane Vitez, gdje je razgovarao i s predstavnicima Općine Vitez – Muharemom Grabusom, predsjednikom Općinskog vijeća, Josipom Silićem, savjetnikom općinskog načelnika i njihovim suradnicima, te Mirkom Šakićem, vlasnikom MHE Vitez 1 i kompleksa Aqua parka. Susretu u Vitezu nazočio je i Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH, koji je i pokrenuo aktivnosti na Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH 2010. Njegovom prvom fazom planirano je čišćenje dijelova obala rijeka Bosne i Lašve u ukupnoj dužini od 100 kilometara. Rijeka Bosna u dužini od 75 km uključuje tri općine: Visoko, Kakanj i Zenicu, a rijeka Lašva (25 km) dvije općine: Vitez i Busovaču. Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBIH Podsjetimo, vrijednost projekta čišćenja korita rijeke Lašve u Vitezu iznosi 49,5 tisuća KM, a na njegovoj realizaciji angažiran je 21 nezaposleni član Ekološke udruge Kremenik i Udruge ribolovaca Vitez. Radovi su počeli prošlog ponedjeljka, a planirano je da budu završeni u roku od 44 radna dana.

(Dragana Sivonjić/RPV)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend