Prema broju nepismenih BiH pala i ispod Albanije

U Bosni i Hercegovini ne postoje precizni pokazatelji, koliko je građana nepismeno, što je potvrđeno i u zavodima za statistiku. Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, posljednje istraživanje vezano za broj nepismenih rađeno je 2007. godine, u okviru ankete o potrošnji kućanstava u BiH. Prema ovim podacima, a odnose se na stanovništvo po stupnju obrazovanja u BiH, konstatirano je da je bez osnovne škole ukupno bilo 10,2 posto stanovnika, a 50 posto je onih koji imaju samo srednje obrazovanje. Završenu samo osnovnu školu imalo je 30,8 posto osoba, dok je fakultetsku diplomu imalo 4,8 posto građana. I prema podacima UNDP-a iz 2007. godine, u BiH je bilo oko 5,4 posto nepismenih. Posljednji podaci o broju nepismenih u BiH rađeni su od strane Svjetske banke u BiH, i prema tim izvještajima dva posto populacije u BiH je nepismeno, piše San.

Prema istim podacima, utvrđeno je da su građani BiH nepismeniji i od Albanije i Hrvatske, čiji je jedan posto stanovništva nepismeno. No, stručnjaci u BiH kažu da je situacija po pitanju broja nepismenih ipak malo bolja, od podataka koje iznosi Svjetska banka. Sociolog Srđan Vukadinović kaže za “San” da je danas u BiH veći problem informatička, a ne samo elementarna nepismenost. Evidentno je da se broj nepismenih smanjuje. Prije nekoliko godina iznosio je više od pet posto, danas dva posto. Naravno, nije ni to zadovoljavajuće, ali treba reći da u broj nepismenih u BiH većinom spadaju osobe preko 65 godina starosti, te Romi. To je krizna populacija – tvrdi Vukadinović. Radi se o populaciji, nastavlja on, koja nije bila u mogućnosti da završi ni osnovnu školu, dok je kod Roma, taj problem godinama evidentan. Romi su počeli da se opismenjavaju, to je činjenica. Mnogo se radi na tome i to je jedan od razloga da kažem što se ta brojka prepolovila. Međutim, elementarna nepismenost, sada toliko nije ni začuđujuća, koliko je važna i veoma bitna informatička. Imamo veliki broj informatički nepismenih građana i to je ono što bi nas trebalo brinuti – istakao je Vukadinović.