Predstavnici Sindikata prosvjete kod Nikole Lovrinovića

U prostorijama ŽO HDZ BiH ŽSB, predsjednik ŽO Nikola Lovrinović je na zahtjev Sindikata osnovnih i srednjih škola, po oba nastavna programa i plana, održao sastanak na temu „Pozicija prosvjete u Proračunu KSB za 2011. godinu“.

Predsjednici Sindikata su predsjednika ŽO upoznali sa stajalištima Sindikata o neprihvatljivosti pozicije prosvjetnih djelatnika u Proračunu za 2011. godinu i zatražili potporu i HDZ BIH u nastojanjima, kako su rekli, izjednačavanja pozicija prosvjete i prosvjetnih djelatnika sa svima onima koji se financiraju iz Proračuna KSB. Lovrinović je predsjednike Sindikata upoznao s trenutačnom situacijom i pozicijom HDZ BIH u vlasti. Obećao da će iz pozicija u kojima to bude moguće i u buduće uvijek prihvatiti razgovore na ovu temu te da podupire razgovore i dogovore o izjednačavanju pozicija prosvjetnih djelatnika i u tom smislu uravnoteženje Proračuna. Također ih je upoznao da u izradi ovog Proračuna i u postupku njegovog donošenja HDZ BIH nije sudjelovao niti će sudjelovati.