Predsjednik FBiH Marinko Čavara razgovarao s direktoricom Agencije za posredovanje u zapošljavanju „Europosao“ d.o.o.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara razgovarao je s direktoricom Agencije za posredovanje u zapošljavanju „Europosao“ d.o.o. Majom Dervenčić.

Direktorica Dervenčić upoznala je predsjednika Federacije BiH Marinka Čavaru s  radom, projektima i planiranim aktivnostima agencije, te istaknula  određene probleme s kojima se privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju susreću u svom radu.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara izrazio je potporu radu agencija za posredovanje u zapošljavanju koje pridonose većem zapošljavanju kroz efikasne programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, s krajnjim ciljem smanjenja nezaposlenosti u Federaciji BiH.

Na sastanku je istaknuta potreba donošenja zakona koji će regulirati rad agencija za posredovanje u zapošljavanju, te poboljšati i unaprijediti njihovu suradnju sa zavodima za zapošljavanje.