Pravnim osobama zabranjen stalni pristup osobnim podacima građana BiH

Agencija za identifikacije dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), postupajući po rješenju Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH, obustavila je stalni pristup informacijama sadržanim u elektronskim evidencijama IDDEEA-e svim pravnim osobama s kojima IDDEEA ima zaključen sporazum.
Time je bez odlaganja izvršena naložena upravna mjera nadležnog inspekcijskog organa, o čemu će IDDEEA obavijestiti i Agenciju za zaštitu osobnih podataka BiH. IDDEEA podsjeća da je podzakonski akt kojim je pravnim osobama (bankama, mikrokreditnim organizacijama i drugim) omogućen stalni pristup podacima sadržanim u evidencijama IDDEEA-e u prethodnom periodu donio tadašnji direktor IDDEEA-e, a na osnovu suglasnosti Vijeća ministara BiH u 2009.
Trenutni menadžment IDDEEA-e će po ovom pitanju poduzeti sve neophodne formalno pravne aktivnosti, te osigurati da se elektronski servisi IDDEEA-e koriste isključivo uz poštovanje Zakona o IDDEEA-i i Zakona o zaštiti osobnih podataka Bosne i Hercegovine, uključujući i izdavanje podataka iz elektronskih evidencija IDDEEA-e svim pravnim osobama, priopćeno je iz te institucije.