Poziv za sudjelovanje na natječaju ”Poslodavac godine za osobe s invaliditetom u BiH 2010.”

Pozivamo sve poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da se prijave na natječaj za nagradu “Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini 2010”. Poziv je otvoren od do listopada 2010., a svi zainteresirani poslodavci mogu se prijaviti online na www.posao.ba ili preuzeti obrazac prijave na nekoj od dole navedenih kontakt adresa.

Na osnovu prijava Komisija će načiniti uži izbor poslodavaca, te nakon prikupljanja potrebnih dodatnih informacija od aplikanata koji su ušli u drugi krug izbora odabrati pobjednike u sljedeće četiri kategorije:
–     mala poduzeća
–     srednja poduzeća
–     velika poduzeća 
–     javna poduzeća
Promocija i svečana dodjela nagrada odabranim poslodavcima, u sve četiri kategorije, održati će se 3. prosinca 2010., na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Kampanju pod nazivom “Poslodavac godine za osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini”, drugu godinu za redom provode njeni inicijatori, organizacije Inicijative preživjelih od mina  IPM, Centar za razvoj i podršku CRP i Internet portal Posao.ba. Cilj kampanje je podizanje svijesti poslodavaca i cjelokupne javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju na tržištu rada. Promocijom poslodavaca koji zapošljavaju osobe s invaliditetom želimo pokazati dobru praksu poslovanja, koja osobama sa invaliditetom omogućava jednak pristup ekonomskim mogućnostima, a medijskim praćenjem kampanje istaknuti pozitivne primjere, ali u isto vrijeme širu javnost upoznati sa postojanjem diskriminacije pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Ovom kampanjom želimo doprinijeti uspostavi kriterija i smjernica, te potaknuti ostale poslodavce da se dodatno angažiraju oko omogućavanja ravnopravnosti osobama s invaliditetom pri zapošljavanju i na radnom mjestu.
Kriteriji za prijavu:
Za nagradu “Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u BiH 2010” mogu se natjecati isključivo pravni subjekti koji su registrirani na prostoru Bosne i Hercegovine, u nekoj od sljedeće 4 (četiri) kategorije:
–    mala poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju manje do 50 osoba)
–    srednja poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju od 50 – 250 osoba)
–    velika poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju više od 250 osoba)
–    javna poduzeća (su poduzeća čiji je većinski vlasnik država. Formiraju se u područjima interesantnim za državu kao što su elektroprivreda, telekomunikacije, željeznica)
Napomena:
Namjera ove Kampanje je promocija inkluzije osoba s invaliditetom u konvencionalno zapošljavanje  na otvorenom tržištu rada, pa zbog toga poduzeća u čijoj je registraciji navedeno da su namijenjena za zapošljavanje osoba s invaliditetom, kao i udruženja građana neće biti razmatrana u okviru ovog natječaja. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na neku od navedenih kontakt adresa implementacijskih partnera:
Inicijative preživjelih od mina                                          
Nina Šahbegović                                                               
035/251-400     
// nsahbegovic@ipm-lsi.org Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.ipm-lsi.org                                                               

Internet portal Posao.ba
Vedrana Maglajlija
033/236-375
// vedrana@posao.ba Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.posao.ba                       

Centar za razvoj i podršku                                                     
Mirza Jašarević                                                                   
035/258-023                                                                      
// mirza@crp.org.ba Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
www.crp.org.ba