Poziv organizacijama civilnog društva na prvi mentorski sastank u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta ReLOaD2u općini Vitez

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2– ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za sudjelovanje na prvom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno komentira eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran u srijedu, 3.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u maloj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.

Također, tokom trajanja ReLOaD Javnog poziva bit će organizirana još tri mentorska sastanka, kako bi predstavnicima OCD-a bila pružena podrška prilikom pripreme projektnih ideja, i to:

  • Drugi sastanak sa mentorom u ponedjeljak, 8. 4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Treći sastanak sa mentorom u petak, 12.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb.
  • Četvrti sastanak sa mentorom u utorak, 16.4.2024. godine sa početkom u 11,00 sati u velikoj dvorani Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića bb

Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obveznih dokumenata po javnom pozivu.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na amina.dananovic@undp.org

U svrhu transparentnosti, zapisnici s održanih sastanaka s mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.